Verduurzaming, Onderhoudsprojecten en Renovatietrajecten

Verduurzaming van bestaande gebouwen in het kader van de energietransitie binnen alle klimaatafspraken zal de komende jaren een groot beslag leggen op de ontwikkelingen in de bouwsector.

Daarbij dient men de combinatie met onderhouds- en renovatieactiviteiten niet uit het oog te verliezen. Het uitwerken van een totaalplan is één van de hoofddoelen met naast de technische kant ook het aanbieden van verschillende modellen, de financiën zoals de totale stichtingskosten, subsidies, leningen etc. Voor Vereniging van Eigenaars werken we een speciaal traject uit waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de VvE bijdrage, de onderhoudsreserve, de bestaande MJOP etc. Met een team van specialisten kunnen we gebouwen van opdrachtgevers toekomstbestendig te maken.

Met betrekking tot Onderhoud en Renovatie bestaat het traject uit het organiseren en realiseren van visie op bestaande bouw n.a.v. inspecties, onderzoeken, overleg huurders en/of eigenaren enz. om te komen tot een verantwoord Programma van Eisen i.o.m. de opdrachtgever.

Vervolgens de uitwerking om te komen tot een Ontwerp met technische planinhoud, het houden van een aanbesteding, bouwvoorbereiding, realisatiefase en oplevering met overdracht, alles uiteraard in overleg met de opdrachtgever. Beslisdocumenten worden voorgelegd aan de opdrachtgever om verantwoord besluiten te kunnen nemen en de voortgang te bewaken.

Daarnaast zal de aansturing van externe partijen en mogelijk de interne organisatie de gewenste ontzorging tot stand brengen.

 

COBOUW NIEUWS