FvD Projectmanagement, Praktische oplossingen

FvD projectmanagement staat bekend als daadkrachtig, collegiaal, flexibel en innovatief. “Samenwerken” en “vertrouwen geven” staan hoog in het vaandel. Daarbij zijn we zeer praktisch ingesteld.


Praktische oplossingen
In de afgelopen 25 jaar heeft FvD projectmanagement ruime ervaring opgedaan als projectleider / -manager in de nieuw- en bestaande bouw.

Van de initiatieffase tot en met de nazorgfase en overdracht aan de opdrachtgever.

 

Optimale samenwerking

Het aansturen van adviseurs, architecten en interne medewerkers van de opdrachtgever vormt hiervan een belangrijk onderdeel. FvD projectmanagement zorgt daarbij voor een optimale samenwerking en heldere informatieoverdracht aan managers, frontoffice en afdelingen als Vastgoed en Financiën.

Ook het organiseren van aanbestedingen, het leiden van project- en bouwteams tijdens voorbereiding en uitvoering, directievoering en leiding geven aan toezichthouder(s) tijdens de bouw behoren tot het takenpakket.

 

Uw belangen altijd voorop

FvD projectmanagement stelt de bewoner en/of bewonerscommissies, klankbordgroepen etc. centraal en heeft hier veel aandacht voor tijdens het gehele traject.

Tegelijk blijven we sterk de belangen van de opdrachtgever behartigen, zowel in kwalitatieve als financiële zin.

Cöordinatie en begeleiding

FvD projectmanagement heeft de afgelopen jaren ook veel ervaring opgedaan in het coördineren en begeleiden van nieuwbouwontwikkelingen.

Vanaf de Definitiefase / Definitief Ontwerp wordt een project onder de arm genomen en tot en met de nazorgfase en overdracht begeleidt.

De aansturing van alle partijen is tevens onderdeel van het takenpakket. Ook in deze fase is het zeer belangrijk om de belangen van toekomstige huurders of kopers te behartigen, wat één van de krachten is van FvD projectmanagement.

COBOUW NIEUWS